Com ajuda l’aigua hidrogenada a millorar la diabetis?

La diabetis, una de les principals malalties del nostre temps, està fortament relacionada amb un excés de ROS (ions de l’oxigen, radicals lliures i peròxids) i sovint coincideix amb l’aparició d’hipertensió i arteriosclerosi. Des del moment en què va començar a albirar el potencial beneficiós de l’aigua hidrogenada en la salut, va començar a investigar el seu efecte en la prevenció i tractament de la diabetis. Al Japó s’estan realitzant assajos clínics i investigacions i s’han publicat evidències sobre la millora d’aquesta malaltia.
L’aparició de diabetis es deu a un augment de la peroxidació lipídica, resultat de l’activitat del ROS. La peroxidació lipídica fa referència a l’oxidació d’àcids grassos insaturats, que són l’element principal de la paret cel·lular. La prevenció i millora de la diabetis passa, per tant, per eliminar les ROS. Donat el poder antioxidant de l’aigua hidrogenat i la seva capacitat per neutralitzar els radicals lliures, la seva ingesta és molt beneficiosa en la prevenció i millora de la diabetis.
La producció d’estrès oxidatiu com a conseqüència de nivells elevats de glucosa en sang causa una sobreproducció de ROS, la qual cosa resulta en el desenvolupament de lesions cutànies en pacients diabètics. L’administració d’hidrogen a fibroblasts de pell humana exposats a estrès oxidatiu induït per elevats nivells de glucosa i manosa, millora la viabilitat d’aquestes cèl·lules i disminueix les lesions cutànies a causa de les propietats antioxidants i a la reducció dels productes oxidatius de l’hidrogen.

Beneficis de l’aigua hidrogenada a la diabetis:

• Redueix els nivells de glucosa en sang en diabetis tipus I i tipus II
• Redueix els nivells de colesterol total, triglicèrids i LDL i augmenta els de HDL
• A més dels seus efectes directes sobre la diabetis, l’aigua rica en hidrogen ha demostrat tenir efectes beneficiosos en algunes complicacions de la malaltia com: lesions cutànies, insuficiència renal o disfunció eréctil.

Deixa un comentari